Termomodernizacja Kompleksu Gminnego w Rybinie

Zakończono termomodernizację budynku Kompleksu Gminnego (Dom Kultury i Ośrodek Zdrowia) w Rybinie. W ramach projektu termomodernizacji wykonano następujące prace:

Termomodernizacja objęła docieplenie stropu nad piwnicą i podłogi na poddaszu.

W obu budynkach gminnych zamontowano standardowe grzejniki płytowe. Orurowanie instalacji wykonano z rur stalowych łączonych na złączki zaciskowe. Przy grzejnikach zamontowano zawory termostatyczne z głowicami. Czynnik grzewczy stanowi woda przygotowana w 2 centralach grzewczych z kaskadą gruntowych pomp ciepła.

Dzięki wymianie kotła na gruntowe pompy ciepła  zniwelowano emisję zanieczyszczeń generowanych przez źródło ciepła do środowiska, a obsługa i eksploatacja źródła ciepła stała się łatwiejsza. Zainstalowano 2 centrale pomp ciepła z automatyką, a dolne źródło stanowi 6 sond  po 100 m każda.

Wymiana starego oświetlenia wewnętrznego na nowe oświetlenie typu LED przyczyni się do obniżenia kosztów za energię elektryczną.

Na zdjęciu poniżej – studnia zbiorcza dolnego źródła.