Pałac Opatów w Gdańsku Oliwie przeszedł kolejną modernizację

W ramach zadania termomodernizacyjnego Obiektów Kultury Województwa Pomorskiego, w tym w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie wymieniono przewody centralnego ogrzewania oraz nowe grzejniki, sprawniejsze, dzięki czemu zmniejszy się zużycie energii. W związku z tym, że budynek znajduje się pod opieką Konserwatora Zabytków zadbano o każdy szczegół, tak aby zachować estetykę pomieszczeń. Przewody instalacyjne prowadzone w salach muzealnych zakryto za pomocą profili, które zostały specjalnie wykonane pod tę inwestycję. W dwóch salach muzealnych w części barokowej zaprojektowano grzejniki umieszczone w kanałach, dzięki czemu nie są one widoczne dla zwiedzających, a komfort cieplny jest zachowany.
Jesienią 2019 roku została przeprowadzona modernizacja kotłowni wraz z automatyką oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami dla budynku Pałacu Opatów oraz pobliskiego Spichlerza Opackiego zlokalizowanych w Parku Oliwskim. Zainstalowano zespół dwóch kotłów Vitocrossal 100 firmy Viessmann (2×150 kW) o łącznej mocy 300 kW (Fot.1), który będzie źródłem ciepła na potrzeby ogrzewania dla ww. budynków (Pałacu Opatów i Spichlerza Opackiego). Wykonano niezbędne zabezpieczenie kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem temperatury oraz zastosowano układ do dynamicznej stabilizacji ciśnienia w instalacji centralnego ogrzewania – Reflexomat 200l (Fot.2) w miejsce istniejących naczyń przeponowych. Ponadto na każdym z kotłów zamontowano zawory bezpieczeństwa. Istniejącą automatykę w kotłowni sterującą poszczególnymi obiegami instalacji powiązano z automatyką kotłów. Kotłownia pracuje w systemie automatycznym z ograniczonym dozorem i nie wymaga stałej obsługi.

Dzięki wykonanej modernizacji kotłowni poprawiła się charakterystyka energetyczna budynku, co pozwoli na znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania budynku.

Fot.1 Zespół kotłów Vitocrossal100 firmy Viessmann

 


Fot.2 Reflexomat 200l  firmy Reflex